piątek, 01 marca 2024r.

Ile kosztuje spawanie aluminium? Spawanie aluminium – cena

Ile kosztuje spawanie aluminium? Spawanie aluminium - cena

Coraz więcej elementów karoserii naszego auta jest wykonane z aluminium. Wystarczy drobna stłuczka, kolizja, czy też uszkodzenia spowodowane przez korozję (wbrew powszechnej opinii aluminium również jej ulega), aby powstałe braki zaczęły znacząco wpływać na nasze bezpieczeństwo oraz innych użytkowników drogi. Dlatego też często niezbędnym krokiem jest spawanie aluminiowych części.

ABC spawania aluminium

Zadanie to jest trudne nawet dla doświadczonych spawaczy ze względu na swoje charakterystyczne cechy, jakimi są:

  • niska temperatura topnienia;
  • wytwarzanie się cienkiej warstwy tlenków na powierzchni metalu podczas łączenia.

Na nieumiejętnie zespawanych częściach powstają liczne pory i wady spoiny.

Jak prawidłowo spawać aluminium?

Mamy do dyspozycji dwie metody:

  • MIG (Metal Inert Gas) – metoda MIG zazwyczaj wykorzystywana jest wtedy, gdy materiał ma grubość 1 mm lub większą. W czasie spawania spoiwo podawane jest w postaci drutu przez uchwyt elektrodowy.
  • TIG (Tungsten Metal Gas) – metoda TIG, czasami nazywana nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, nadaje się do spawania bardzo cienkiego aluminium, to jest poniżej jednego milimetra. Elektrody, które są tutaj używane, zostały wykonane z metalu charakteryzującego się bardzo wysoką temperaturą topnienia. Specjalnie wyprofilowany kształt elektrod zapewnia stabilne jarzenie się łuku.

Ile kosztuje spawanie aluminium?

Zabiegi różnią się między sobą cenowo w zależności od wielu czynników. Między innymi bardzo istotne jest, u kogo zlecamy spawanie aluminium. Niedoświadczeni spawacze mogą oferować atrakcyjne, niskie stawki, jednak musimy się liczyć z wysokim ryzykiem niedokładnego wykonania pracy. Co więcej, cena różni się w zależności od wielkości obiektu, który trzeba spawać oraz faktu, jak łatwo jest dostępny dla spawacza.

Ceny za spawanie mogą różnic się nawet między miastami, gdyż jest to ściśle powiązane z zarobkami, jakie są w danym regionie, a także wysokościami opłat i cen produktów.

Spawanie aluminium – koszt

Zlecenie bardzo trudno jest wycenić dokładnie. Zawsze należy mieć na uwadze, że udając się do spawacza musimy liczyć się z jego oceną. Dla przykładu – Kraków, spawanie aluminium: uśredniony koszt materiału o średniej grubości mieści się w przedziale 2,00 – 3,00 zł. Jeżeli mamy do czynienia z materiałem o niestandardowej grubości, ceny wzrastają nawet do 5 złotych za centymetr spawu. W Krakowie ceny te oscylują w granicach 2,67 złotego za centymetr spawania aluminium o standardowej grubości.

Może spodobać Ci się również:

Co to jest wspólnota mieszkaniowa? Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Co to jest wspólnota mieszkaniowa? Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

28 kwietnia 2020

Wspólnota mieszkaniowa jest bytem prawnym powstałym na gruncie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Rozumie się przez nią zrzeszenie właścicieli lokali danej nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady